ORAdizajn pristupuje ku každému klientovi a potencionálnemu zákazníkovi individuálne a spolupráca sa odvíja od jeho požiadaviek.

Štandardný postup pri vypracovaní návrhu pozostáva z nasledovných krokov:

  1. Prvé stretnutie s klientom  - počas informatívneho rozhovoru sa načrtnú požiadavky klienta: spresnenie štýlu, základných požiadaviek, predstáv, farebných a materiálových požiadaviek. Je dobré, keď už pri prvom kontakte má dizajnér k dispozícii pôdorys priestoru (uľahčí to orientáciu).
  2. Druhé stretnutie – obhliadka a zameranie interiéru – dizajnér príde priamo na miesto a osobne si prehliadne interiér, o ktorý sa jedná. Zároveň si ho osobne zameria, aby nedošlo k nedorozumeniam (vzhľadom k tomu, že stavebné plány sa niekedy oproti reálnu odlišujú).
  3. Dodanie pôdorysov – technické a typové listy. V prípade, že sa pôdorys nedodal na prvom stretnutí  je to už nutnosťou. Zároveň sa v tejto fáze dohodne a vyplatí záloha.
  1. Grafické spracovanie 3D návrhu – doba tvorby návrhu trvá podľa náročnosti zadania.  Hotový návrh(y) sa zašle emailom a rovnako emailom sa riešia prípadné pripomienky, zmeny, prerábky až do finálnej podoby.
  2. Schválenie finálnej podoby – po schválení sa vyplatí druhá polovica ceny a odovzdá sa finálna podoba návrhu spolu s detailnými pohľadmi na jednotlivé prvky. Následne zašle dizajnér klientovi kompletné info o návrhu: použité materiály, výrobcovia, kóty, ... – tak aby klient mohol návrh ďalej zaslať na realizáciu
  3. Záverečná fáza – možnosť poradenstva pri nákupe zariadenia, doplnkov, ...
© 2013, created by creative solution, design by stodola